اجرای باسداکت پروژه بزرگ مترو تبریز

اجرای باسداکت پروژه بزرگ مترو تبریز

آمپراژ : 25 تا 40آمپر
نوع باسداكت:آلومنيومي
نوع كاربري : روشنایی
شهر : تبریز

تاریخ

07 شهریور 1395

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های اجرا شده, مترو تبریز